top of page
BG.jpg
bg.jpg

קיאנייט ירוק

קיאנייט ירוק יוצרת את הגשר בין העולמות ומחזקת את הראייה של הטבע. מביאה לסנכרון והתחברות אל המקורות הגבוהים ביותר מהמקום של הלב והאמת

עוזרת בזרימה נכונה של החיים והתחברות אל הקוסמוס, ומחברת אותנו לסנכרון של הטבע, בכך עוזרת בשינויים ובאתגרים. מומלצת לתקופה שלנו בעיקר כי היא מחזקת את ההכוונה למה שנכון לנו.

bottom of page