top of page
BG.jpg
bg.jpg

קיאנייט כחול

אבן המגלה את סודות העבר וגלגולים הקודמים ולמעשה יוצרת את הגשר בין העולמות, כך מחזקת את הקשר והראייה של הטבע

הסינכרון שהיא יוצרת בין הטבע לבין האנרגיה שלנו הוא חיוני מאוד ואפקטיבי לנו במיוחד בתקופות של שינויים. הקיאנייט מחברת אל המקורות הגבוהים (בעיקר אל היקום) ומסייעת לנו בתקופות של קונפליקטים ובלבולים בחיינו. מומלצת למי שמעוניין לתגבר את יכולות התקשור והמודעות הרוחנית שלו, האמת הגבוהה והבנת ההווה.

קיאנייט כחול

שילובים

:צ'אקרה

גרון

:מנטרה

אני מחוברת אל המקורות הגבוהים של נשמתי

לרכישה בחנות האתר

bottom of page