top of page
BG.jpg
bg.jpg

קיאנייט שחור

הקיאנייט השחורה הינה אבן חזקה אשר פותחת אותנו לעבודה וחזרה לגלגולים קודמים

מתקשרים רבים עובדים איתה כאשר הם רוצים להיפתח לאינפורמציה מהעבר או מהעולם שמעבר. מעניקה הגנה בזמן פעילות רוחנית אישית ובמהלך טיפולים. יוצרת אפשרות קרקוע בזמן עבודה רוחנית ובעלת יכולת גישור בין העולמות ובין מימדים.

קיאנייט שחור

שילובים

:צ'אקרה

כוכב האדמה 3 אצבעות מתחת לכפות הרגליים (צ'אקרה אתרית)

מנטרה

אני פתוחה לראות ולקבל תשובות כאשר אני בהגנה ושמירה

bottom of page