top of page
BG.jpg
bg.jpg

קלצדוני כחול

נחשבת לאבן אשר מנקה אנרגיות קשות ובוציות אשר גורמות לנו לכבדות כללית ולכן היא מצוינת כאשר אנחנו מרגישים ״מלוכלכים״ או מושפעים מהסביבה

הקלצדוני הכחולה מאזנת בכל הרמות, מרגיעה רגשית, מנטלית ופיזית. מתאימה לשלבי התפתחות והתפכחות וטובה לתהליכים בכללי, מכיוון והיא אבן תומכת. הקלצדוני שגוונה נע בין כחול לסגול, מתחברת לתת-המודע, מעוררת ומחזקת את היכולות העל-חושיות, תקשור, ניבוי, קבלת מסרים ואפילו זיכרונות מהעבר…
יכולה להביא אותנו למחשבה צלולה, לעזור בניקוי ממניפולציות של הנדסת תודעה על כל סוגיה וכן עם בעיות זיכרון.

קלצדוני כחול

:צ'אקרות

גרון

מנטרה

אני צלולה במחשבה ועטופה באנרגיה רכה ותומכת בהתפתחות שלי

bottom of page