top of page
BG.jpg
bg.jpg

שוקטייט

מינרל עוצמתי המגיע אלינו מאריזונה, ארה"ב. מחברת אותנו אל מימדים שונים ובכך עוזרת בתקשור עם ישויות אור. השוקטייט מגבירה אינטואיציה והתחברות אל תדר של אורקל וייעוץ ועשויה לפתח שמיעה על חושית ויצירת יכולת הבעה

בעת תקשור, השוקטייט תביא את הרטט של האמת הגבוהה ותחשוף אשליות ושקרים תוך פתיחת ערוצי תודעה גבוהה והורדה של אינפורמציה. מחזקת את יכולת ההבנה של האלוהות, מלמדת אותנו לעבוד עם סודות הבריאה הקיימים בטבע ועוזרת בכתיבה אינטואיטיבית ותקשור קולי.
מצוינת למי שעובד עם טארוט, רונות ומטוטלות הואיל והיא מכוונת אותנו בזמני טיפול וייעוץ. מבחינה פיזית היא מכילה אג'וייט ועובדת על איזון החומצה בגוף.

bottom of page