top of page
BG.jpg
bg.jpg

אגת בלו לייס

אבן המעניקה שלווה פנימית עמוקה ונעימה תוך חיזוק תקשורת באופן רגוע וזורם

הבלו לייס מגבירה יכולת ביטוי עצמי בעודה משחררת אותנו מלחצים ומעניקה יכולת חלימה מוגברת. מומלצת לילדים ולמי שמתקשה להיכנס למצב שינה רגוע ונעים. מביאה מסרים מממלכת המלאכים ועוזרת במציאת האומץ.

אגת בלו לייס

שילובים

:צ'אקרה

גרון, עין שלישית

:מנטרה

אני רגועה, נושמת ומוכנה לתקשורת בונה ונעימה

bottom of page